ISIT Project

ISIT Project Hungary

 

Az ISIT projekt a 2020-as Oktatási és Képzési Teljesítményértékek, valamint Az Írás-olvasás Kiemelt Szakértői Csoportja (HLGEL 2012) által megfogalmazott két különösen fontos szükséglet kielégítésére vállalkozik:

  1. az alacsony literációs készségek problémája több európai országban
  2. a tanárok folyamatos szakmai továbbképzésének (CPD) nem kielégítő volta az Európai Unióban.

Ezért az ISIT két célt tűzött ki:

  1. konkrét cél: 30 tanárképzéssel foglalkozó szakember továbbképzése a tantárgyi (tartalomközpontú) írás-olvasás (CAL) területén 3 európai országból
  2. általános cél: példák elemzése arra vonatkozóan, hogy az újdonságokat hogyan lehet megvalósítani a szakmai továbbképzések eltérő nemzeti struktúrájában.

A projekt újszerű aspektusa a két cél hatékony összekapcsolásában rejlik.
A projekt a sokszorosító megközelítést követi: A tanárképzéssel foglalkozó szakemberek továbbképzésével (szűk célcsoport) eljutunk a felső tagozatos és középiskolai tanárokhoz (második célcsoport), ami pozitív hatással lesz az alacsony literációs készséggel rendelkező tanulók hosszútávú célcsoportjára (legtágabb célcsoport).
Az ISIT a BaCuLit Comenius projekt eredményeire épül (az ehhez kapcsolódó anyagokat lásd ezen a weboldalon a www.baculit.eu alatt), és a tanárok folyamatos szakmai továbbképzéséhez egy általános tantervet kínál a tantárgyi olvasásfejlesztés területén, beleértve a kurzusanyagokat és a trénerek kézikönyvét. Az ISIT célja ennek a koncepciónak a megvalósítása Németország, Magyarország és Románia továbbképzési rendszerében, ahol összesen 30 tanárképzési szakember 25 különböző képzőintézményből ismerkedhet meg a tantárgyi (tartalomközpontú) írás-olvasás tanításával, és kiemelten a BaCuLit tantervvel.
A projekt egy akciókutatási megközelítést képvisel, ami azt jelenti, hogy a kutatás nem válik külön a gyakorlattól. Ezért a trénerek a kutatókkal együtt fogják elemezni a tantárgyi írás-olvasás kurzusok megvalósításának lépéseit és akadályait intézményeikben. Az ISIT szándékában áll feltárni a tanártovábbképzésbe bevitt újdonságok általános lehetőségeit és akadályait ebben a három országban.
További cél a tantárgyi írás-olvasás elterjesztése öt másik országban: belga, ciprusi, finn, görög és portugál partnerek fognak részt venni az összehasonlításban, hogy saját országuk szemszögéből nézve információval szolgáljanak.
A projekt két munkafázisra tagolódik:

  1. A trénerek képzése: Minden törzspartner országban (Németország, Magyarország, Románia) egy Információs Nap kerül megrendezésre 2014 januárjában, ami a tanártovábbképző intézmények döntéshozóinak szól. Ezeknek az infó-napoknak a célja tanárképző szakemberek meghívása egy tantárgyi (tartalomközpontú) írás-olvasás kurzusra. A trénerek képzése egyrészt egy hagyományos és on-line oktatási formát egyaránt alkalmazó nemzeti kurzus keretében történik, ami két egynapos szemináriumból, és egy háromhónapos e-learning kurzusból áll, valamint lesz egy közös egyhetes nemzetközi nyári egyetem Németországban, 2014 augusztusában.
  2. Megvalósítás és Akciókutatás:  Részben átfedésben ezzel a képzési kurzussal, a 30 tréner elkezdi tervezni a tantárgyi írás-olvasás elemeinek integrációját intézményeik szokásos programjaiba és szolgáltatásaiba. Egy félig strukturált beszámoló alapján írnak egy megvalósítási naplót, amelyben dokumentálják a megvalósított lépéseket, és azokat az akadályokat, amelyekkel szembetalálták magukat. A nemzeti koordinátorok elemzik és összegzik ezeket a jegyzeteket, megvitatják nemzeti szinten, valamint egy nemzetközi találkozón is. A trénerek naplóinak elemzése három nemzeti megvalósítási jelentést, valamint egy végső összehasonlító megvalósítási beszámolót fog eredményezni, amely általános következtetéseket von le a tanárok szakmai továbbképzésében az újdonságok bevezetésekor alkalmazott megvalósítási stratégiákról.