ISIT Project

ISIT Project Romania

 

Proiectul ISIT răspunde la două dintre nevoile majore definite în cadrul noului cadru strategic pentru cooperare europeană Educație și formare 2020 și Grupul experților de nivel înalt în literație (High Level Group of Experts on Literacy - HLGEL 2012), și anume :

  1. nivelul scăzut al competențelor de literație (citit – scris) în multe țări europene;
  2. situația nesatisfăcătoare a formării continue a cadrelor didactice în UE.

De aceea, proiectul ISIT urmărește atingerea a două obiective:

  1. un obiectiv specific: formarea a 30 de formatori de cadre didactice din 3 țări europene în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare;
  2. un obiectiv general: analizarea exemplelor de bună practică în implementarea abordărilor inovative în formarea continuă a cadrelor didactice.

Noutatea adusă de acest proiect vizează realizarea de activități care să contribuie eficient la atingerea ambelor obiective.
Proiectul este dezvoltat printr-o abordare de tip multiplicator: prin formarea formatorilor (grup țintă restrâns) se va ajunge la cadrele didactice care lucrează în învățământul secundar (al doilea grup țintă) ceea ce va avea un impact pe termen lung asupra elevilor cu competențe de literație de nivel scăzut (grup țintă extins).
Proiectul ISIT construiește pe rezultatele proiectului Comenius BaCuLit (informații referitoare la proiectul BaCuLit se găsesc pe acest website la adresa www.baculit.eu) și pune la dispoziție un curriculum de formare complet pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare, curriculum ce include materiale de curs și manualul formatorului. Proiectul ISIT urmărește implementarea acestui concept în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din Germania, Ungaria și România, unde 30 formatori de cadre didactice din 25 instituții care livrează programe de formare continuă pentru profesori se vor familiariza cu programul de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare și cu curriculumul BaCuLit.
Proiectul are o abordare de tip acțiune-cercetare, ceea ce înseamnă că nu va fi separată cercetarea de acțiune. De aceea, formatorii vor analiza împreună cu specialiști în educație etapele și obstacolele în implementarea cursului de formare continuă în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare în propriile instituții. Astfel, ISIT intenționează să exploreze oportunități și obstacole în implementarea abordărilor inovative în sistemele de formare continuă a cadrelor didactice din cele 3 țări.
Un alt obiectiv al proiectului este de a disemina aspecte din domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare în alte cinci țări. Partenerii din Belgia, Cipru, Finlanda, Grecia și Portugalia vor participa în proiect pentru a dobândi o înțelegere comparativă în domeniu și vor contribui cu perspectiva propriei țări asupra tematicii proiectului.
Proiectul este structurat în două etape:

  1. Formarea formatorilor: în Germania, Ungaria și România va fi organizat, în ianuarie 2014, evenimentul Infomation Day. La acest eveniment vor participa factori de decizie din instituții care sunt implicate în sistemul formării continue a cadrelor didactice. Scopul evenimentului este de a invita formatori de cadre didactice la cursul de formare a formatorilor în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare. Cursul de formare a formatorilor se va realiza la nivel național printr-o abordare de tip blended-learning ce constă în: 2 seminarii de formare de câte o zi, un curs online cu durata de 3 luni și o școală de vară internațională cu durata de o săptămână ce se va desfășura în august 2014, în Germania.
  2. Implementarea și realizarea proiectului de tip acțiune-cercetare: pe parcursul cursului de formare a formatorilor, cei 30 formatori vor începe planificarea integrării elementelor specifice formării cadrelor didactice în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare în activitățile propriei instituții. Utilizând un formular de raport semi-structurat, formatorii vor scrie un jurnal de implementare documentând astfel fiecare etapă pe care o parcurg și obstacolele pe care le întâmpină. Aceste jurnale de implementare vor fi analizate și centralizate de coordonatorii naționali, și mai apoi vor fi discutate la nivel național și într-o întâlnire internațională. Analiza jurnalelor de implementare scrise de formatori se va concretiza în trei rapoarte de implementare naționale și un raport final, comparativ, de implementare, ce va conține și concluziile generale ale experiențelor de implementare de strategii inovative în formarea continuă a cadrelor didactice.